Saturday, November 26, 2011

One-Oh-One

Kung talagang mahal mo ingatan mo - physically, emotionally, mentally at spiritually. Wag mo hayaang matuyuan ng pawis, ilayo sa mga sasakyan sa kalsada. Wag mong pabibigatin ang kalooban niya sa pagseselos. Wag mo siyang pagisipin ng isipin kung naasan ka na o buhay ka pa ba. Ilapit mo siya sa Diyos. Wag mong sakalin, bigyan mo siya ng space. Hayaan mo siya sa mga kaibigan niya once in a while. Basta maging open kayo sa lahat ng bagay at wag babaliwalain ang komunikasyon, maliliit na bagay at korning lambingan. Simple lang naman yan eh. Kung ayaw mong mawala sayo, alagaan mo sa abot ng makakaya mo. Yun lang.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.